เปลี่ยนความคิดของเรา ให้มีความก้าวหน้าในงานทันยุคออนไลน์

หากคุณคือหนึ่งคนที่ทำงานมาเป็นเวลานานมากแล้ว และยังคงมองไม่เห็นความ ก้าวหน้าในการทำงาน และยังคงแสวงหา มองหาความก้าวหน้าในการทำงาน อยู่ต่อไป โดยที่ไม่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือหาเคล็ดลับการทำงาน ใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองเลย รับรองว่าต่อให้คุณทำไปอีกนานแค่ไหนคุณก็จะยังคง ไม่มี ความก้าวหน้าในการทำงาน เหมือนเดิม เราลองหันมาเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ ให้เข้าตาเจ้านายบ้างดีไหม

1. รวบรวมข้อมูลนายจ้างพร้อมกับสำรวจตัวเองคำว่าข้อมูลในที่นี้หมายถึงการรู้เขารู้เรานั่นเอง และข้อมูลที่ควรรวบรวมและสมควรรู้ไว้คร่าวๆของหัวหน้าเรา เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาอบรม ประวัติการทำงาน ลักษณะนิสัย ลักษณะการทำงาน ผลงานโดดเด่น ความสามารถที่โดดเด่น สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบ ทั้งการงานและส่วนตัว ความรับผิดชอบในหน้าที่ และข้อมูลอื่นที่สำคัญ (ข้อมูลของนายจ้างนั้น จะต้องพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อาจหาข้อมูลลับจากเลขานุการก็ได้นะคะ)สำหรับสำรวจตนเองนั้น ให้เน้นไปที่จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถพิเศษ และข้อมูลเกี่ยวกับในสายตาของนายจ้างหรือที่นายจ้างสนใจ

2. วิเคราะห์นายจ้างและตนเอง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ว่านายจ้างของคุณนั้นชอบคนทำงานแบบใด เช่น ชอบคนที่รับผิดชอบสูง ทำงานเต็มตามความสามารถทำงานรวดเร็วฉับไวและขยันขันแข็ง มีผลงานที่โดดเด่น แก้ปัญหาอย่างมีหลักการและได้ผล มีความเสียสละสูง แต่ไม่ชอบคนนินทา เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ตนเอง นั้น ต้องเน้นไปที่การปรับปรุงในข้อบกพร่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่นายจ้างต้องการ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานนั่นเอง

3. วางแผนงานการทำงาน วางแผนงานในการทำงาน โดยเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์ไว้จากข้อที่ผ่านมา โดยปรับเปลี่ยนให้ แผนงานการทำงาน ควรจะแบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้ง การพยายามลบข้อบกพร่องของเรา ให้หมดไปด้วยนั่นก็เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานที่เพิ่มขึ้น

4. ลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้ โดยต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนและวันเวลาชัดเจน มีกำหนดการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเส้นทางให้เราเดินได้อย่างถูกทางนั่นเองค่ะ

5. ติดตามผลสม่ำเสมอ เมื่อปฏิบัติตามแผนงานแล้วเราต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ ไม่ว่าจะทุกไตรมาส หรือทุกปี เราต้องเป็นคนกำหนด เพราะหากสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามแผน จะได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ข้อควรปรับปรุงแก้ไขอยู่ตรงไหน เป็นต้น วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับการทำงานที่ดีเลยนะคะ

6. ปรับปรุงแผนงานการทำงาน นำสิ่งที่ได้จากการประเมินผล มาปรับปรุงแผนงานการทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว จากนั้น ก็นำมาประเมินผลต่อไป เราทำเป็นวัฏจักรเช่นนี้ ผลที่ออกมาย่อมดีอย่างแน่นอนค่ะ

หากคุณได้เปลี่ยนวิธีทำงานใหม่แล้ว แน่นอนว่าคุณจะเริ่มพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน และที่สำคัญการทำงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้น และเมื่อนั้นความก้าวหน้าในการทำงานต่างๆก็จะตามมาค่ะ เช่น ได้รับการไว้วางใจ การถูกพูดถึงมากขึ้น การมอบหมายงานที่รับผิดชอบสูงและสำคัญขึ้น และนั่นก็คือสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการทำงาน และเมื่อถึงเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสม คุณก็จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มเงินเดือนที่สูงขึ้น อย่างแน่นอน

หากเป็นนายจ้างทั่วๆไป ก็มักจะชอบลูกจ้างที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ดี กล้าแสดงออก เอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบดี ทำงานขยันขันแข็งและรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ หรือที่เรียกกันว่า ชอบทั้งคนดีและคนเก่ง รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการหาทางประหยัดให้แก่องค์กร หรือเพิ่มพูนรายได้ให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้านายทั่วไปต้องการมาก

การวิเคราะห์นายจ้างแต่ละคน ก็จะทำให้ทราบรายละเอียดเหล่านี้และอาจต้องใช้เวลาบ้างในการปรับปรุงตนเอง เช่น การฝึกพูดในที่ประชุม การนำเสนอแผนงานต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ พฤติกรรม และภาพลักษณ์ใหม่ เป็นต้น แต่ก็ให้คิดเสียว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่ตนเองนั่นเองและที่สำคัญเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานนั่นเอง

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง


แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: