เด็กจบใหม่ทำงานไหนเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด

เว็บไซต์หางาน สมัครงานของประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยพบว่า นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-25,000 บาท โดยสาขาอาชีพที่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเริ่มต้นสูงสุด ได้แก่ วิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ที่มีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมาคือ งานวิศวกรรม อยู่ที่ 15,000-25,000 บาท และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานบริการลูกค้า และการตลาด มีค่าจ้างเริ่มต้นเท่ากันที่ 15,000-20,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท

อีกทั้งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,000 คน ที่มาใช้งานบน ในปี 2559 พบว่า สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นสัดส่วน 15.3% ตามมาด้วย งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานวิศวกรรม ที่มีสัดส่วนเท่ากันอยู่ที่ 9.2% ส่วนระดับอาชีวศึกษา สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุด คือทำงานออนไลน์ งานช่างเทคนิค คิดเป็นสัดส่วน 23.3% ตามมาด้วยงานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เท่ากันที่ระดับ 15.8%

ขณะเดียวกันงานทรัพยากรบุคคล เป็นอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระดับปริญญาตรี คือ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:44 ส่วนระดับอาชีวศึกษาคือ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขันสูงสุด โดยแข่งขันอยู่ที่ 1:17

ทั้งนี้ ข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จำนวนรวมกว่า 138,000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน โดยมีสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้

สาขาอาชีพที่เด็กจบใหม่ที่อยากทำงานมากที่สุด

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 15.3%
2. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 9.2%
3. งานวิศวกรรม คิดเป็น 9.2%
4. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็น 8.2%
5. งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 7.3%

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. งานขาย คิดเป็น 25.7%
2. งานบริการลูกค้า คิดเป็น 9.9%
3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็น 8%
4. งานวิศวกรรม คิดเป็น 7.2%
5. งานช่างเทคนิค คิดเป็น 6.5%

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก

1. งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
2. งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
3. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
4. งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
5. งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

อาชีพจบใหม่

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. งานช่างเทคนิค คิดเป็น 23.3%
2. งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 15.8%
3. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 15.8%
4. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็น 10.9%
5. งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน คิดเป็น 7.1%

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก

1. งานขาย คิดเป็น 29.7%
2. งานช่างเทคนิค คิดเป็น 16.8%
3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็น 12.9%
4. งานบริการลูกค้า คิดเป็น 7.5%
5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 6.6%

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก

1. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
2. งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
3. งานธุรการ/จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
4. งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
5. งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก JobThai.com

ถ้าวันนี้เรามีรายได้เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งมันคงจะดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมองดูทางนี้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานออนไลน์อยู่ นี้อาจจะเป็นการหางานออนไลน์ที่คุณกำลังตามหา
เพราะมันเป็นทำงานออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางานออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตและที่สำคัญทุกอย่างเราทำผ่านระบบ ออนไลน์ หมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่านี่คือการตามหางานออนไลน์ ที่แท้จริงอยู่แล้วเป็นการหางานออนไลน์ ที่คุณมองหากันอย่างยาวนาน ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอง


แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: