ผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่หางาน อย่างไรให้ตรงใจ

หางานในครั้งนี้เราอยากจะขอนำเสนอเนื้อหาให้กับทางผู้ประกอบการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้สมัครงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานที่เปิดรับ ซึ่งการที่จะหาคนที่มีคุณสมบัติและบุคลิกเหมาะกับงานนั้น ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอน ซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและประสบการณ์ผู้สมัคร โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการทักษะเฉพาะทาง หรือภาษาที่สาม ก็จะทำให้การคัดเลือกมีความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น หากเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะเพิ่มเติม หรือเป็นตำแหน่งงานที่ค่อนข้างหาผู้สมัครงานได้ยาก หลายบริษัทจึงเลือกที่จะใช้บริการจากบริษัทจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กระบวนการดังกล่าว เพราะสามารถเข้าถึงผู้สมัครงานได้อย่างกว้างขวาง มีฐานข้อมูลผู้สมัครงานหลากหลายอาชีพ และสามารถช่วยประสานงานให้ได้ในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งทาง PASONA จะขออธิบายวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งทั่วไปของบริษัทเอกชน

โดยรวมแล้วก็จะมีขั้นตอนหลัก ๆ ในการคัดเลือกคนที่หางานดังนี้

1.การกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description: JD)
หลังจากที่มีการสรุปแล้วว่าต้องการเปิดตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource (HR) จะต้องมีการวางขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของตำแหน่งงานนั้น ๆ ด้วย โดยจะมีการบรรยายหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นเป็นข้อ ๆ เพื่อความชัดเจน และเข้าใจตรงกันว่าตำแหน่งงานนั้นต้องรับผิดชอบงานด้านใดบ้าง ซึ่งก่อนที่จะมีการกำหนดขอบเขตงาน จะต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้างของบริษัทว่าต้องการพนักงานสำหรับแผนกใด ควรเปิดรับพนักงานเพิ่มจำนวนกี่คน และที่สำคัญคือการกำหนดลักษณะงานให้เหมาะสมว่าลักษณะงานทำอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่ HR ควรคำนึงถึงคือต้องมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำแหน่งงาน แผนก ลักษณะงาน ทักษะหรือคุณสมบัติที่ต้องการ เงินเดือน สถานที่ วันเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักการเขียนขอบเขตงานที่ดีคือจะต้องเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้องานอย่างครบถ้วน และอัพเดตเนื้องานให้เป็นปัจจุบันเสมอ เมื่ออ่านทบทวนแล้วเข้าใจครบถ้วน ควรลองให้คนอื่น ๆ ช่วยอ่านด้วยว่าเข้าใจตามที่ต้องการจะสื่อหรือไม่ ถ้าเข้าใจแสดงว่า Job Description นั้นสามารถใช้งานได้จริง จากนั้นจึงประกาศลงเว็บไซต์ หรือส่งให้กับทางบริษัทจัดหางานให้ช่วยหาผู้สมัครงานต่อไป หรือหากยังไม่เห็นภาพลองมาดูตัวอย่างหลักการเขียน Job Description กันค่ะ โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของตำแหน่ง Sales ค่ะ

อธิบายลักษณะงานให้ชัดเจนว่า ต้องมีการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม หรือดูแลฐานลูกค้าเก่าอย่างเดียว
ภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าที่ดูแลรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่บริเวณไหน
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีอะไรบ้าง ต้องประสานงานกับใครบ้าง
จำเป็นต้องมีใบขับขี่หรือรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่
ความถี่ในการออกไปพบลูกค้า แล้วต้องเข้าบริษัทก่อนออกไปหาลูกค้าหรือไม่
คุณสมบัติของการเป็น Sales เช่น เพศ อายุ การศึกษา บุคลิก ประสบการณ์ ทักษะด้านภาษา ลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ หรือหากเป็นตำแหน่งระดับ Manager มักจะต้องการคนที่มีความสามารถในการคุมทีมได้

จากข้างต้นการเขียน Job Description ที่ดีนั้นจะช่วยให้ candidate เข้าใจเนื้องาน บทบาทหน้าที่ และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. วิธีการคัดเลือก Resume ของผู้สมัครงาน
หลังจากที่ได้มีการประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่างๆ จนกระทั่งมีผู้สมัครงานเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้ว ทางบริษัทอาจมีการตั้งข้อกำหนดที่ชัดเจนในการคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด ว่าแต่สิ่งที่ HR มักให้ความสำคัญในการพิจารณาโปรไฟล์ของผู้สมัครงานมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
Resume นั้นเป็นด่านแรกและด่านสำคัญมากในการสมัครงาน เพราะหาก Resume ไม่ผ่าน ก็เท่ากับว่าคุณยังไม่มีโอกาสได้เริ่มสัมภาษณ์งานด้วยซ้ำ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการที่จะทำให้ HR รู้สึกประทับใจคือการใส่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เช่นประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา งานอดิเรก ฯลฯ นอกจากนี้สิ่งที่ละเลยไม่ได้คือความถูกต้อง จะต้องมีการตรวจทานการสะกดคำไม่ให้พลาด เพราะแสดงถึงความละเอียดรอบคอบ

การศึกษา และประสบการณ์
พื้นฐานการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ สิ่งที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยล้วนมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ หลายตำแหน่งงานมีการระบุเจาะจงว่าต้องการผู้สมัครงานที่เรียนจบทางด้านนั้นโดยตรง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง เช่น งานวิศวะ งานบัญชี งานไอที ฯลฯ นอกเหนือจากสิ่งที่เรียนมาแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดว่าคุณมีความสามารถในการทำงานหรือไม่ หลายบริษัทมักให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าสิ่งอื่นๆ เพราะหากได้คนที่มีความรู้มาโดยตรง ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสอนงาน และสามารถทำ งานออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการใช้โปรแกรม
หลายตำแหน่งงานนั้นต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการระบบข้อมูล และใช้อำนวยความสะดวกตามฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ซึ่งหากผู้สมัครงานมีทักษะในโปรแกรมเหล่านั้นมาโดยตรง ก็จะทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับเลือกเพิ่มขึ้น

ภาษา
ต้องยอมรับว่าสมัยนี้การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจของการทำงาน เรามีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายบริษัทในไทยมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติในสัดส่วนที่เยอะมาก เพราะฉะนั้นการที่สื่อสารได้รู้เรื่องจะต้องมีภาษากลางที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย คือ ภาษาอังกฤษนั่นเอง เพราะนับเป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานและใช้ในวงกว้าง แต่หากสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ก็นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้อย่างดี ในขณะเดียวกันการใช้ภาษาให้สละสสวย กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถสื่อสารได้อย่างดีก็เป็นทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ

3. การวางแผนสำหรับการสัมภาษณ์

หลังจากคัดเลือกผู้สมัครงานจาก Resume จนได้จำนวนคนที่ต้องการสัมภาษณ์แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการวางแผนสำหรับการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนรอบที่จะสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ สถานที่ ข้อสอบหรือโปรแกรมที่ผู้สมัครต้องทำเพื่อวัดความสามารถ วิธีการสัมภาษณ์ และคำถามที่สามารถวัดคุณสมบัติของผู้สมัครงานได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์การทำงาน ลักษณะนิสัย จุดเด่น ไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ เมื่อวางแผนจนครบทุกอย่างเรียบร้อยจึงเริ่มทำการนัดสัมภาษณ์กับผู้สมัครงาน หรือบางบริษัทอาจใช้บริการจากบริษัทจัดหางานออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ เมื่อสามารถระบุวันเวลา สถานที่ รายชื่อผู้สมัครงานที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์งานได้แล้ว จึงเริ่มทำการสัมภาษณ์ตามนัดหมายที่กำหนดไว้ หลายบริษัทมีการสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งรอบเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และมีผู้สัมภาษณ์หลายคนเพื่อที่จะได้ช่วยกันประเมินคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัครงาน จนกระทั่งการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทาง HR จะทำการประเมิน และหาข้อสรุปร่วมกับหัวหน้าแผนกนั้นๆว่าผู้สมัครงานคนไหนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ หรือบางครั้งอาจมีการสัมภาษณ์กับทาง MD โดยตรงก็จะทำให้สามารถตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานได้เลย เมื่อทราบผลแล้วว่าทางบริษัทต้องการจ้างงานผู้สมัครคนไหน ขั้นตอนถัดมาคือ การต่อรองเงินเดือน ชี้แจงสวัสดิการ และแจ้งเงื่อนไขของตำแหน่งงานให้ชัดเจน ซึ่งจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปค่ะ

4. ระบุเงินเดือน สวัสดิการ และเงื่อนไขของตำแหน่งงานให้ชัดเจน
หลังจากที่ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือเรื่องการของการต่อรองเงินเดือนให้อยู่ในจุดที่พอดีของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งชี้แจงสวัสดิการ วันเวลาทำงาน ระยะเวลาทดลองงานให้ผู้สมัครงานได้ทราบ เมื่อสามารถตกลงรายละเอียดทั้งหมดได้แล้ว สิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยคือ เงื่อนไขในการทำงาน เนื่องจากในแต่ละตำแหน่งงานย่อมมีเงื่อนไขต่างกันออกไป การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามเนื้องานจริง ไม่อ้อมค้อม หรือปิดบังความจริงย่อมส่งผลดีกับทั้งสองฝ่าย เพราะหากบริษัทนำเสนอขอบเขตงานไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ย่อมทำให้ผู้สมัครงานเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบริษัท ดังนั้นการระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทต้องแจ้งกับทางผู้สมัครงานก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาทำงาน เช่น หากตำแหน่งงานนั้นจำเป็นต้องทำงานวันเสาร์ทุกเสาร์ หรือต้องเลิกงานดึก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสถานที่ในการทำงาน เช่น หากเป็นงานที่ต้องมีการไปพบลูกค้า หรือไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด และที่สำคัญไม่แพ้กันคือวัฒนธรรมองค์กร เช่น บริษัทญี่ปุ่นจะมีสไตล์การทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผน และให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามาก เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่องานและผู้สมัครงาน ควรมีการเจรจากันให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกที่ดีกับทั้งสองฝ่าย และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น หลังจากนั้นจึงมีการเซ็นสัญญาการจ้างในการ หางานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน ซึ่งในวันที่ทางผู้สมัครงานมาเซ็นสัญญากับทางบริษัท หากมีการแนะนำบริษัท สไตล์การทำงาน ลักษณะงานที่ทำ หรือเพื่อนและสังคมการทำงานให้กับทางผู้สมัครงาานได้รู้จัก ก็จะยิ่งเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับทางบริษัทมากยิ่งขึ้น

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง


แสดงความคิดเห็น

Scroll Up
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: