ทำงานให้มีรายได้เพิ่มต้องทำอย่างไร

“ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน” คือคำกล่าวที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ทำงานทุกคน ไม่ว่าจะทำงานเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ การประกอบอาชีพค้าขาย หรือแม้แต่พนักงาน Part time ซึ่งทุกอาชีพก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่เงินจะไหลเข้ากระเป๋ากันทั้งนั้น และทุกอาชีพล้วนต้องอาศัยสูตรสำเร็จในการเพิ่มรายได้ในการทำงานด้วยกันทั้งนั้น โดยสูตรสำเร็จเพื่อการเพิ่มรายได้ในการทำงานนั้นมีดังนี้

สูตรสำเร็จ 6 ประการ มีรายได้เพิ่มจากการทำงาน

1. ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน หากคุณมีนิสัยในการทำงานแบบให้เสร็จเป็นวัน ๆ ไป คุณควรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของคุณเสียใหม่ทันที เพราะการทำงานโดยไม่คำนึงถึงอนาคต หรือทำงานโดยไร้เป้าหมายย่อมเป็นการบั่นทอนโอกาสสำเร็จ หรือความเจริญก้าวหน้าในการงานให้ลดน้อยลงไปทุกวัน การทำงานแบบไร้เป้าหมายก็เปรียบได้กับการเดินนิ่ง ๆ อยู่กับที่ อาจดูเหมือนปลอดภัยเพราะไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคใด ๆ แต่ก็เปรียบเหมือนการปล่อยให้โอกาสและความสำเร็จหลุดลอยหายไปจากชีวิตการทำงานได้เช่นกัน เพราะการมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดย่อมทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นและเพิ่มเงินเดือนได้ไม่ยาก หรือหากมีกิจการเป็นของตนเองการตั้งเป้าหมายทางผลประกอบการที่ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลต่อรายได้และกำไรของเจ้าของกิจการอย่างแน่นอน

2. สร้างความรู้สึกด้านบวกในการทำงาน ในเวลาทำงานบางครั้งก็อาจต้องทำสิ่งที่ฝืนความรู้สึกบ้าง แต่การปล่อยให้อารมณ์ด้านลบครอบงำไปนาน ๆ ย่อมส่งผลลบต่อผลงานหรือผลการทำงานได้ การทำงานด้วยความสนุกสนาน และรักในงานที่ทำย่อมส่งผลให้งานทำออกมาดีไปด้วย และเมื่อผลงานดีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเพิ่ม หรือรับค่าตอบแทนจากงานที่ทำก็ย่อมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง

3. รักษาระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ในการทำงาน บางครั้งกฎระเบียบบางข้อก็ไม่ได้ถูกใจคนทำงาน ทั้งยังอาจหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยไปหมด แต่ผู้ทำงานต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบของคนหมู่มาก ดังนั้นการรักษาระเบียบวินัยย่อมส่งผลให้สามารถเข้ากับสังคมในที่ทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ดี อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้างานได้อีกด้วย โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าและได้เงินเดือนสูงขึ้นก็ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝัน อีกสิ่งที่สำคัญและต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เช่นกันนั้นก็คือความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทั้งต่อนายจ้างและลูกค้า เพราะความเชื่อใจถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจและหน้าที่การงานที่ราบรื่นต่อไปในอนาคต ในบางครั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงานก็ยังแนะนำลูกค้าและเทคนิคการทำงานให้กับเรา ทำให้หน้าที่การงานและเงินทองเพิ่มพูนได้อีกด้วย

4. รู้จักพัฒนาตนเองและเทคนิคการทำงานอยู่เสมอ แม้ว่าหน้าที่การงานจะเป็นแบบเดิม ๆ ทุกวัน แต่หากผู้ทำงานรู้จักฝึกฝนและพัฒนาการทำงานของตนเองอยู่เสมอได้แล้ว ก็อาจมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือได้โยกย้ายหน้าที่การงานได้ไม่ยาก ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หรือหากเป็นเจ้าของกิจการเทคนิคการพัฒนาคนและวิธีการทำงานที่ดีย่อมส่งผลให้สามารถให้ลดต้นทุนและสร้างเงินกำไรได้มากยิ่งขึ้นได้

5.การสร้างเครือข่ายและมิตรสัมพันธ์ที่ดี หลายครั้งมักได้ยินเสียงบ่นจากคนทำงานถึงปัญหาผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควรเริ่มจากการแยกความรู้สึกส่วนตัวและงานออกจากกัน ซึ่งหากทำได้นอกจากจะช่วยรักษาสัมพันธ์ในที่ทำงานแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานอีกด้วย นับเป็นการสร้างผลงานให้เข้าตาหัวหน้างาน และสำหรับผู้ที่มีกิจการหรือธุรกิจเป็นของตนเอง การสร้างเครือข่ายและมิตรสัมพันธ์ถือเป็นพื้นฐานให้กิจการต่าง ๆ มีความราบรื่น มีอนาคตและโอกาสขยายและพัฒนาต่อไปได้อีกมาก

6. การออมเงิน เมื่อเงินถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน การรักษาให้เงินอยู่กับคนทำงานไปได้อีกนาน นั่นก็คือความสามารถในการออมเงินของผู้ทำงานด้วย เพราะในชีวิตจริงคนเราไม่สามารถรู้ตัวล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับเราบ้าง กิจการที่ดำเนินไปได้ด้วยดีอาจประสบวิกฤตรุนแรงจนถึงขั้นล้มละลายหรือเลิกกิจการได้ หรือบ้างครั้งอาจถูกไล่ออกจากงานโดยไม่ทันตั้งตัว การออมเงินที่ดีจึงจะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ เทคนิคการออมเงินที่ดีคือการออมเงินก่อนนำไปใช้จ่าย หรือกันเงินส่วนที่ต้องการออมออกจากเงินที่ต้องใช้จ่ายประจำ เพื่อให้รายได้ที่หามาได้เพิ่มพูนมากขึ้นต่อไปในทุกวัน

เพราะความสำเร็จในหน้าที่การงานย่อมมาพร้อมกับเงินเดือนและรายได้ที่เพิ่มพูนได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำงานหรือทำธุรกิจใดก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่น จริงจังในการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน และรู้จักพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ควรรู้จักสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสที่ดีในการทำงานต่อไปในอนาคต ไม่ควรประมาทในการทำงานเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่และรายได้ที่จะเข้ากระเป๋าได้ โดยเมื่อ ทำงานออนไลน์ เจริญก้าวหน้าและไปได้ดีแล้วไม่ควรลืมที่จะเก็บออมเอาไว้ด้วย ทั้งเพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณแล้ว ยังช่วยให้มีความพร้อมในการรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต เพราะเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันนั่นเอง

ถ้าวันนี้เรามีรายได้เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งมันคงจะดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมองดูทางนี้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานออนไลน์อยู่ นี้อาจจะเป็นการหางานออนไลน์ที่คุณกำลังตามหา
เพราะมันเป็นทำงานออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางานออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตและที่สำคัญทุกอย่างเราทำผ่านระบบ ออนไลน์ หมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่านี่คือการตามหางานออนไลน์ ที่แท้จริงอยู่แล้วเป็นการหางานออนไลน์ ที่คุณมองหากันอย่างยาวนาน ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอง


แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: